Privatlivspolitik for Normals sider på Facebook og Instagram

Hvornår gælder denne privatlivspolitik?

Denne persondatapolitik gælder for Normal A/S’ (”NORMAL”) behandling af de personoplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger NORMALs Facebook- eller Instagramside (”Siderne”). Privatlivspolitikken supplerer Facebook Ireland Ltd.’s (”Facebook”) generelle persondatapolitik, herunder Facebooks persondatapolitik gældende for Instagram.

Hvem er dataansvarlig for mine personoplysninger?

NORMAL og Facebook er fælles dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger.

NORMALs selskabsoplysninger er:

Normal A/S
Adresse: Godthåbsvej 41, 8660 Skanderborg
CVR-nr.: 34883793
E-mail: Dataprivacy@normal.eu

Facebooks selskabsoplysninger er:

Facebook Ireland Ltd.
4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR
D2 Dublin
IRELAND
CVR-nr.: 462932

NORMAL følger Datatilsynets retningslinjer vedrørende fælles dataansvar, og NORMAL forsøger med de gældende redskaber på bedst mulig vis at sikre, at du får informationer om behandlingen af dine personoplysninger, når du besøger Siderne. Vi forsøger sammen med andre virksomheder løbende at indgå i en dialog med Facebook om reguleringen af det fælles dataansvar.

Facebook har i den forbindelse offentliggjort et bilag om det fælles dataansvar for ”Facebook Indblik” (på engelsk ”Facebook Insights”), som du kan finde via følgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Hvilke personoplysninger indsamles på Facebook?

Afhængigt af din adfærd på Siderne kan NORMAL og Facebook modtage følgende personoplysninger om dig:

 • Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre reaktioner på Siderne.
 • Kommentarer du efterlader på Siderne.
 • At du har besøgt Siderne.
 • Din adfærd og interesser på Siderne.
 • Personoplysninger indhentet i forbindelse med afholdelse af konkurrencer.

Facebook anvender herudover Siderne for at indsamle statistiske oplysninger om besøgendes adfærd på Siderne, herunder alder, køn, parforholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder, oplysninger om køb og geografiske oplysninger. Til dette formål har Facebook placeret cookies på din enhed, når du besøger Siderne. Hver cookie indeholder en unik identifikationskode, som forbliver aktiv i en periode af to år, medmindre de bliver slettet før udløbet af denne periode. Facebook modtager, gemmer og behandler dine personoplysninger gennem disse cookies.

For at læse mere om Facebooks brug af cookies på Siderne, bedes du læse Facebooks generelle cookiepolitik. Se Facebooks cookiepolitik via følgende link: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Hvad er formålet med behandlingen af dine personoplysninger?

NORMAL anvender også dine personoplysninger til at forbedre produkter, forbedre Siderne og for at foretage undersøgelser, udarbejde statistik, udvikle og beskytte Normals services og produkter, herunder på baggrund af dine tilbagemeldinger. NORMAL bruger i den forbindelse aggregerede oplysninger, som Facebook stiller til rådighed igennem Facebooks cookies, fx oplysninger om alder, køn, parforholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder og oplysninger om køb og geografiske oplysninger.

Facebook behandler blandt andet dine personoplysninger for at gøre det muligt for Facebook at forbedre sit annoncesystem og for at give NORMAL statistikker, som Facebook blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på Siderne, med henblik på at annoncere og tilpasse aktiviteterne på Siderne. Via cookies får Facebook og NORMAL således kendskab til, om du ”synes godt om” eller ”følger” Siderme, og benytter Sidernes applikationer, så Facebook og NORMAL kan tilpasse indholdet på Siderne og udvikle funktioner, som du kunne være interesseret i.

Hvad er det juridiske grundlag for behandlingen?

NORMAL behandler dine personoplysninger som følge af Normals legitime interesse i at kunne forbedre Normals produkter og tjenester (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Facebook behandler dine personoplysninger som følge af Facebooks legitime interesser, herunder Facebooks interesse i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Facebook behandler yderligere dine personoplysninger i overensstemmelse med dit samtykke, som du kan trække tilbage på et hvilket som helst tidspunkt via Facebook-indstillingerne (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

For mere information om Facebooks juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger henvises der til Facebooks generelle Privatlivspolitikker under punktet ”Hvad er vores juridiske grundlag for databehandling?”.

Se Facebooks Privatlivspolitik for Instagram via følgende link: https://help.instagram.com/519522125107875

Se Facebooks Privatlivspolitik via følgende link: https://www.facebook.com/about/privacy#

Hvem modtager mine personoplysninger?

NORMAL videregiver på intet tidspunkt dine personoplysninger til andre selskaber.

Facebook kan blandt andet dele personoplysninger med følgende kategorier af modtagere:

 • Internt blandt Facebook-virksomhederne
 • Eksternt med Facebooks partnere, der bruger analysetjenester
 • Annoncører
 • Andre personer, der anvender Siderne
 • Målingspartnere
 • Forskere og akademikere.

For mere information om, hvem Facebook deler dine personoplysninger med, henviser vi til Facebooks generelle Privatlivspolitikker under punktet ”Hvordan deles disse oplysninger?”.

Dine personoplysninger kan af Facebook overføres til Facebook i USA. Du kan finde mere information under punktet ”Hvordan behandler og flytter vi data som en del af vores globale tjenester?” i Facebooks generelle Privatlivspolitik.

Se Facewbooks Privatlivspolitik for Instagram via følgende link: https://help.instagram.com/519522125107875

Se Facebooks generelle Privatlivspolitik via følgende link: https://www.facebook.com/about/privacy#

Opbevaring af persondata

Vi opbevarer kun din persondata, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, som de er blevet indsamlet til, for at fastslå, udøve eller forsvare juridiske krav eller for at overholde lovmæssige krav. Når det ikke længere er tilfældet, slettes informationerne. Du kan også bede os om at slette persondata, som vi har registrerer, om dig. Vi vil imødekomme din anmodning medmindre vi er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opbevare informationerne eller oplysningerne er relevante i en forestående eller verserende sag/tvist.

Hvilke rettigheder har jeg?

Efter databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder:

 • Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de personoplysninger, som NORMAL og Facebook behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personoplysninger.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få udleveret personoplysninger om dig selv, og til i visse tilfælde at få overdraget personoplysninger, du selv har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis du er Facebook- eller Instagrambruger, har du mulighed for at ændre dine private indstillinger for derigennem at påvirke, hvordan dine personoplysninger bliver indsamlet og behandlet, når du besøger og anvender Siderne.

På Instagram ændres dine indstillinger i fanen ’Privatindstillinger’, der findes under fanen ’Indstillinger’.

Se følgende links for at ændre dine indstillinger på Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences og https://www.facebook.com/settings


Hvem kan jeg kontakte?

Facebooks generelle set-up og de aftaler, som NORMAL har indgået med Facebook tilsiger, at du skal kontakte Facebook, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder. Det skyldes, at det kun er Facebook, der rent funktionelt er i stand til at foretage de nødvendige tiltag for at imødekomme de fleste af dine anmodninger.

Hvis du imidlertid mener, at NORMAL kan imødekomme din anmodning, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os. Du kan læse om Normals generelle Privatlivspolitik på Normals hjemmeside for mere information om, hvordan vi behandler personoplysninger.

Se NORMALs generelle Privatlivspolitik via følgende link: https://www.normal.dk/privatlivspolitik/

Du kan besøge Facebooks generelle Privatlivspolitik for mere information om, hvordan Facebook behandler dine personoplysninger og for at se Facebooks kontaktoplysninger via følgende link: https://www.facebook.com/about/privacy# Se Facebooks Privatlivspolitik for Instagram via følgende link: https://help.instagram.com/519522125107875

Hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os på dataprivacy@normal.eu

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Denne privatlivspolitik er senest opdateret den 1. august 2020.