Privatlivspolitik for jobansøgere hos Normal

Tak for din ansøgning om job hos Normal A/S.

I forbindelse med rekruttering hos Normal A/S (”NORMAL”, “vi”, ”os” eller ”vores”) behandler vi dine personoplysninger som beskrevet i denne politik.

Vi behandler de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning og dit CV samt eventuelle bilag, med henblik på at evaluere din ansøgning. Hvis du indkaldes til en samtale, vil vi indsamle og evaluere de oplysninger, som du giver i den forbindelse. Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din ansøgning om indgåelse af en ansættelseskontrakt med NORMAL (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), samt vores legitime interesse i at behandle oplysninger, du selv har givet os (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Vi kan søge på internettet efter relevant og tilgængelig information, herunder også indhold på sociale medier. Vi vil typisk se efter information om dine tidligere ansættelsesforhold, aktivitet, kompetencer, performance og din generelle fremtræden.

Hvis den stilling, du har søgt, kræver, at du gennemfører personlighedstests eller lignende, vil du blive informeret, når vi har behandlet din ansøgning. Resultaterne behandles fortroligt, men indgår i vores bedømmelse af din ansøgning. Grundlaget for denne behandling er din anmodning om ansættelse hos NORMAL (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

I visse tilfælde kan du blive bedt om at aflevere en kopi af din straffeattest. Din straffeattest vil blive behandlet fortroligt og vi vil bede om dit samtykke til behandling af straffeattesten (databeskyttelseslovens § 8, stk. 3).

Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan det være, at vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer fra personer, du har angivet i din ansøgning. Vi indhenter referencer på baggrund af vores legitime interesse i at kunne vurdere om vi kan ansætte dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f), eller hvis du har givet dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger, som fx personoplysninger, der afslører race, etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, eller helbredsoplysninger. Hvis varetagelsen af en stilling undtagelsesvis stiller særlige krav til helbredsmæssige forhold, kan vi bede om dit samtykke til at behandle sådanne personoplysninger (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a).

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos NORMAL, vil din ansøgning og andre relevante personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, blive opbevaret i din personalemappe hos os.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, i en periode på 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring.

Du kan altid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet i forbindelse med ansættelsesprocedurer. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger, men påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagekaldelsen. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, herunder fuldstændiggøres, hvis det er nødvendigt, eller at dine personoplysninger slettes i visse tilfælde.

Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en kopi af dine personoplysninger og bede os om at overføre de personoplysninger, som du har givet os, til en anden dataansvarlig.

Ønsker du at udøve nogle af disse rettigheder, eller har du spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på dataprivacy@normal.eu

NORMAL er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

NORMAL har følgendes selskabsoplysninger:

Normal A/S
CVR-nr. 34883793
Godthåbsvej 41
8660 Skanderborg
Danmark

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på dataprivacy@normal.eu. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefonnummer +45 33 19 32 00, e-mail dt@datatilsynet.dk.

Denne privatlivspolitik er senest opdateret den 1. august 2020.